Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticaj malog gospodarstva ŽZH

Na temelju članka 9. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/19), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2019. godini, a sukladno članku 4. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

Svrha i namjena sredstava za poticaje

Programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za:

-subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici). Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita. Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja su podignuta u 2018. i 2019. godini i koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8%.

-promociju i razvoj lokalne zajednice i malih poduzetnika, unaprjeđenje turističke infrastrukture i jačanje kapaciteta lokalnih pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu, fokusirajući se na integrirani turistički razvoj i nove male poduzetnike u sektoru turizma.

-podršku razvoju inovacija do novog proizvoda.

Ostvareni poticaji služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

Korisnici poticaja

-Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06 i 25/09), registrirani sukladno odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 45/11) i sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15) koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

-Fizičke i pravne osobe koje su registrirale svoje objekte, do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po ovom Programu u svrhu turističko-ugostiteljske djelatnosti s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

-Fizičke i pravne osobe čija je djelatnost širenje i promicanje inovatorstva i primjena  inovacija u gospodarstvu sa prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Sve informacije o uvjetima i kriterijima za odobravanja sredstava, potrebnoj dokumentaciji, načinu podnošenja prijave na navedeni Javni poziv, potrebnim obrascima možete pronaći i preuzeti na službenoj web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke https://mg-zzh.com/

Javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2019. godine ili do utroška sredstava planiranih za poticaj.

Izvor: https://mg-zzh.com/

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search