Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša ŽZH (2019)

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke objavilo je  Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša ŽZH u 2019. godini.

Predmet poziva

Predmet ovog poziva je javno prikupljanje zahtjeva za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u proračunu ŽZH odobrena Odlukom Vlade ŽZH, koja su predmet ovog javnog poziva iznose ukupno 100.000,00 KM.

Sredstva će se dodijeliti za sljedeći program:

- Sufinanciranje projekata za zaštitu okoliša, zaštitu prirode, zaštitu zraka, upravljanja otpadom, projekata energetske učinkovitosti, podizanja svijesti javnosti i drugih sličnih aktivnosti.

Korisnici sredstava

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava ostvaruju:

-jedinice lokalne samouprave (općina i  grad),

-mjesne zajednice,

-javna i privatna poduzeća,

-javne ustanove,

-udruge građana registrirane za zaštitu okoliša.

Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija

Svi podnositelji zahtjeva  za sufinanciranje projekata moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji je objavljen na web stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com , te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Uz zahtjev treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju, ako je posjeduje podnositelj zahtjeva, koja je opisana u dodatku (vodiču) za popunjavanje zahtjeva.

Dostavljanje ponuda

Javni poziv je objavljen u "Večernjem listu" i na službenoj web stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com

Zahtjeve je potrebno dostaviti osobno na protokol Ministarstva ili poštom na adresu Ministarstva najkasnije 20 dana od dana objave u novinama.

Ostale informacije

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu - Sektor zaštite okoliša ili na broj telefona 039/682-164, od 9-14 sati, te na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izvor: https://www.mpugzozzh.com

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search