Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Danas je u Širokom Brijegu, na kreativan i razigran način, obilježen „Dan Europe“. U sklopu događaja održale su se kreativne radionice za djecu vrtićke dobi te za djecu osnovnih i srednjih škola. Također, cjelodnevni program događaja bio je otvoren za sve zainteresirane.

U sklopu obilježavanja Dana Europe, Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije u suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru i uz potporu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke organizira prvi ovakav događaj u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Na temelju članka 6. Programa  Utroška sredstava „Tekući prijenosi za sredstva za zaštitu, unaprjeđenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke sa kriterijima raspodijele sredstava za 2024. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/24), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje „Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za odobrenje sredstava za ruralni razvoj“.

U Bruxellesu je održan prvi uvodni sastanak između Bosne i Hercegovine i Europske unije nakon odluke Europskog vijeća o otvaranju pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Bh. izaslanstvo u Bruxellesu predvodio je zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić, a na sastanku je sa suradnicima sudjelovala i ravnateljica Direkcije za europske integracije Elvira Habota.

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search