Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije u suradnji sa Asocijacijom za ekonomski razvoj REDAH organizira Info dan o javnom pozivu projekta EU4Agri. Cilj Info dana je upoznati potencijalne prijavitelje (poduzeća, obrti, zadruge) sa javnim pozivom, objasniti proces prijavljivanja, kriterije javnog poziva, ukazati na dosadašnja pozitivna i negativna iskustva, pružiti savjete o potrebnim dokumentima te ponuditi sve odgovore na pitanja u vezi prijavljivanja na javni poziv.

Izrada Strateške platforme prva je faza izrade Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021.-2027. te ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane, nevladine organizacije, gospodarske subjekte kao i ostale socio-ekonomske partnere da svoje prijedloge i komentare dostave na obrascu koji se nalazi u prilogu na e-mail adresu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije kako bismo prikupili, obradili i objedinili iste do naznačenog datuma.

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search