Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

EUROPSKA KOMISIJA POZDRAVILA NAPREDAK BIH I POZVALA NA UBRZANO PROVOĐENJE REFORMI I USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA S PROPISIMA EU

bih eu 1653379073 1665585688 1671123822 6

Provođenje Zelene agende za Zapadni Balkan i Strategije usklađivanja propisa pravnoj stečevini Europske unije u području zaštite okoliša Bosne i Hercegovine, usvajanje cjelodržavne strategije zaštite okoliša, jačanje administrativnih kapaciteta i bolja međuinstitucionalna koordinacija, neke su od preporuka sa sedmog sastanka Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između EU i BiH, koji je održan 21. ožujka 2024. godine.

Sastankom su kopredsjedavali Mirza Hujić, pomoćnik ministra u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Barbara Jésus - Gimeno iz Opće uprave za proširenje i politiku susjedstva Europske komisije. Europska komisija je pozdravila napredak BiH i naglasila da je potrebno provesti reforme i dodatno uskladiti domaće zakonodavstvo s propisima EU u području upravljanja vodama. Od BiH se očekuje da usvoji cjelodržavne strategije upravljanja otpadom i za efikasnu borbu protiv zagađenja zraka, te uspostavi koordinirane i funkcionalne mreže za praćenje kvaliteta zraka u cijeloj zemlji.

Na sastanku se razgovaralo i o usklađivanju propisa s Direktivom EU o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih zagađivača, odnosno Direktivom o industrijskim emisijama, i uspostavi funkcionalnog Registra ispuštanja i prenosa onečišćujućih tvari. BiH treba poduzeti značajne napore na usklađivanju i provođenju pravne stečevine EU o buci u okolišu u cijeloj zemlji i provesti mehanizme za zaštitu prirode i bioraznolikosti.

BiH bi, također, trebala nastaviti napore na uvođenju Europskog jedinstvenog broja hitnih službi 112. Članovi delegacije BiH su informirali Komisiju o implementaciji revidirane Strategije prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za BiH i Nacionalnog plana prilagođavanja klimatskim promjenama.

Prioritet je da bh. vlasti donesu zakon o klimi na državnom nivou i poduzmu hitne aktivnosti na usklađivanju propisa s klimatskom politikom EU i primjeni Mehanizma za monitoring, verifikaciju i izvještavanje (MRV), kako bi osigurali uvođenje Sistema za trgovinu emisijama (ETS). Nadalje je istaknuto da je za BiH od velike važnosti imenovanje Državnog IPA koordinatora, donošenje cjelodržavne Strategija regionalnog razvoja i implementacija regionalne razvojne politike.

Izvor: https://www.dei.gov.ba/

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search