Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

U petak, 22. listopada 2021. godine u Širokom Brijegu održana je prezentacija Metodologije izrade i donošenja plana i programa rada i izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke i županijskih tijela. Kroz prezentaciju poseban naglasak bio je na izradi trogodišnjih planova rada za razdoblje 2020-2024.

Javni poziv 1200x800 15.2.2021. 142906 1

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu.

© Copyright 2021 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search