Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Call for EoI web 600x400 1

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), u suradnji sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, implementira projekat pod nazivom SMART Balkans –  Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, kojim doprinosi jačanju demokracija i euroatlantskih integracija u zemljama zapadnog Balkana kroz osnaživanje civilnog sektora i OCD mreža.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu.

 

Financiran od strane Ministarstva financija Slovačke Republike, a uz podršku Programa Ujedinjenih naroda za razvoj - UNDP, i u partnerstvu sa STEM4ALL mrežom u okviru projekta “BOOST: Women Innovators” otvoren je poziv za inovativne i/ili tehnološke ideje koje nastoje premostiti digitalni jaz i biti poticaj ženama za dodatni profesionalni razvoj.

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2022 godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 1/22), Gradonačelnik raspisuje Javne pozive za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture i športa za 2022. godinu.

© Copyright 2022 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search