Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje javni poziv za odabir korisnika sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

  1. PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu sukladno članku 3. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

  1. SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Proračunska sredstva su namijenjena za sufinanciranje adaptacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa.

  1. KORISNICI POTICAJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju mjesne zajednice s područja Županije Zapadnohercegovačke na čijim prostorima su dodijeljene koncesije.

  1. UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA

Osnovni kriteriji i mjerila pri dodjeli namjenskih sredstava su:
a) po osnovu lokacije koncesijskog dobra,
b) pripremljenost dokumentacije,
c) namjena projekta,
d) prioritet apliciranog projekta.

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev (prijavu) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) projektni prijedlog s financijskom konstrukcijom,
b) rješenje o osnivanju mjesne zajednice,
c) identifikacijski broj mjesne zajednice i
d) instrukcije za plaćanje s imenom banke i brojem žiro računa ili potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu.

  1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE

Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom “Zahtjev za dodjelu sredstava – tekući prijenosi za koncesije”
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:
a) naziv – ime podnositelja prijave,
b) adresu i kontakt telefon,
c) ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Prijave se dostavljaju najkasnije 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama.
Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

Više detalja na https://mg-zzh.com

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search