Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Ponovljeni poziv za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH u 2019. godini

Objavljen je poziv za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH u 2019. godini u iznosu od 18.000,00 KM.

Svrha financiranja predloženih programa je jačanje stručnih kapaciteta pružanja usluga u oblasti deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite kroz obuku djelatnika u ustanovama socijalne zaštite za provedbu postupaka izrade, praćenja i realiziranja individualnih planova podrške korisnicima u njihovoj pripremi za povratak u obitelj i život u lokalnoj zajednici.

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – STRATEGIJA DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRANSFORMACIJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE U FBIH U 2019. GODINA 
PREUZMI

STRATEGIJA DEINSTITUCIONALIZACIJE – PRIJAVNI OBRAZAC 2019. GODINA 
PREUZMI

STRATEGIJA DEINSTITUCIONALIZACIJE – OBRAZAC PROVEDBE PLANA EDUKACIJE 2019. GODINA
PREUZMI

STRATEGIJA DEINSTITUCIONALIZACIJE – BODOVNA SHEMA 2019. GODINA
PREUZMI

Rok prijave: 24. listopad 2019. godine

Više informacija: http://fmrsp.gov.ba/?p=5584

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search