Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Održan godišnji sastanak o implementaciji financijske pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini, EU- BiH 2019

U srijedu, 6. studenog 2019. godine, u Sarajevu je održan godišnji sastanak na kojem je predstavljen pregled planiranja i implementacije financijske podrške koju Europska unija pruža Bosni i Hercegovini.  Europska unija investira oko 530 miliona eura za period 2014-2020, što je čini vodećim donatorom u zemlji.

Sastanak je okupio predstavnike svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, Europske unije i država članica EU, te civilnog društva u ulozi promatrača. Sastankom su predsjedavali Edin Dilberović, nacionalni koordinator BiH za IPA-u, i Michela Matuella, šefica Odjela za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu pri Generalnom direktoratu Europske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju.

U središtu rasprave su bili rezultati postignuti u poljima u kojima se pruža pomoć Europske unije, točnije demokracija i upravljanje, vladavina prava i temeljna prava, konkurentnost, inovacije i poljoprivreda,  ruralni razvoj, okoliš, energija i transport, te obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike. Razgovor je također bio usmjeren na to kako buduće financiranje može najbolje pomoći BiH da ispuni reformske prioritete postavljene u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

U pripremi novog financijskog paketa za period 2021-2027, predstavnici Europske unije su ponovno istaknuli da je neophodno da vlasti u Bosni i Hercegovini nađu prigodna interna rješenja da bi se ubrzala provedba programa, poboljšala učinkovitost i osigurala vidljivost postignutih rezultata u korist BiH građana.

Organizacije civilnog društva u BiH su pozivani da se više uključe u sve faze ciklusa politika, počevši od planiranja, programiranja i provedbe, pa do praćenja rezultata u sektorima u kojima se pruža pomoć Europske unije.

Izvor: http://europa.ba/

                                                                  

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search