Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Županija Zapadnohercegovačka će uz Unsko-sansku i Tuzlansku županiju te osam općina i gradova raditi na implementaciji Ciljeva održivog razvoja

Dana 16. ožujka 2023. godine održan je događaj u okviru programa „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH u održivi i inkluzivni rast” (SDG2BiH), kojeg financira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women u okviru podrške Ujedinjenih naroda bosanskohercegovačkim vlastima u implementaciji Okvira za realizaciju SDG-ova u BiH.

Screenshot 20230317 095552 Samsung Internet

Tri županije, između ostalih Županija Zapadnohercegovačka i osam općina i gradova potpisali su sporazum o lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja. Događaju su nazočili predstavnici Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije na čelu s Ivanom Juriljem, ravnateljem Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

Partnerske županije i lokalne samouprave su odabrani za suradnju jer su dokazali da imaju uspostavljen funkcionalan sustav upravljanja razvojem, ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva te žele postati istinski lideri u provođenju Ciljeva održivog razvoja.

Suradnja će se u idućem periodu odvijati kroz proces lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sustavnu implementaciju strategija razvoja županija i lokalnih samouprava.

Pored toga, radit će se i na razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, kao i pripremi i implementaciji razvojnih projekata.

Prisutnima su se obratili Lisa Curman, zamjenica šefice Odjela za razvojnu suradnju pri Ambasadi Švedske u BiH, Veronika Vashchenko zamjenica Predstavnice UNICEF-a u BiH, Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, te Irfan Halilagić, premijer Tuzlanske županije.

Screenshot 20230317 102257 Samsung Internet

Istaknuli su važnost promoviranja i podrške lokalnim zajednicama u razvoju i implementaciji projekata koji doprinose ispunjavanju Agende 2030. Ovaj projekt će doprinijeti unaprijeđenju socio-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica što je put ka prekidanju kruga siromaštva i socijalne isključenosti, a lokalizacija SDG-a na županijskom i lokalnom nivou će povećati kapacitete za pripremu i provedbu konkretnih projekata koji će potaknuti promjene u životima ljudi i pokazati kako niži nivoi vlasti mogu doprinijeti postizanju SDG-a, s posebnim fokusom na princip da nitko ne smije biti izostavljen u procesu.

 

 

© Copyright 2023 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search