Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

Pristupanje Bosne i Hercegovine programu EU "Pravda 2021-2027"

Bosna i Hercegovina je pokrenula proceduru za pristupanje programu Europske unije „Pravda 2021-2027.“ Procedura za zaključivanje Sporazuma između BiH i EU o sudjelovanju u programu „Pravda 2021.-2027.“ bude završen, Bosna i Hercegovina će po prvi put imati pristup ovom Programu. 

Kandidati iz Bosne i Hercegovine već se mogu prijaviti na objavljene pozive. 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, kao institucija nadležna za upravljanje procesom pristupanja Programu, objavilo je na svojoj web stranici detaljne informacije o statusu procesa pristupanja Programu. Informacije su dostupne na: 

http://www.mpr.gov.ba/aktuelnosti/vijesti/default.aspx?id=14598&langTag=bs-BA

Aktivnosti programa Pravda usmjerene su u tri pravca:

  • · Jačanje vladavine prava te neovisnosti i nepristranosti pravosuđa kroz potporu pravosudnoj suradnji u građanskim i kaznenim predmetima, kao i potporu poboljšanju učinkovitosti nacionalnih pravosudnih sustava i učinkovite provedbe odluka; 
  • · Promicanje pravosudne izobrazbe u cilju jačanja zajedničke pravne i pravosudne kulture i kulture utemeljene na vladavini prava, podrška i promicanje dosljedne i učinkovite provedbe pravnih instrumenata EU; 
  • · Učinkovit i nediskriminirajući pristup pravdi za sve, uključujući elektronička sredstva (e-pravosuđe), promicanje učinkovitih građanskih i kaznenih postupaka, promicanje i podupiranje prava svih žrtava kaznenih djela, kao i postupovna prava osumnjičenika ili optuženika u kaznenom postupku.

Indikativni kalendar za objavu poziva za razdoblje 2023. - 2024. godine dostupan je na:

https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/indicativeplanningjust2023 24calls.pdf . 

Detaljnije informacije o programu „Pravda“, te o procedurama i postupku objave natječaja te načinu prijave dostupne su na: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-financiranje/eu-funding-programmes /justice-programme_en . 

Izvor: https://www.dei.gov.ba/bs/pristupanje-bosne-i-hercegovine-eu-programu-pravosude-2021-2027

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search