Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama – podrška udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama - podrška udruženjima potrošača u Federaciji BiH utvrđuje uvjete i način raspodjele sredstava namijenjenih za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2019. godinu kroz podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača i provođenje projektnih aktivnosti u oblasti informiranja i savjetovanja potrošača.

Javni poziv se raspisuje za:

-Podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača kroz sufinanciranje režijskih troškova.

-Projekte informiranja i savjetovanja potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz sljedeće teme:

  -upoznavanje potrošača sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu prava potrošača, putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica i okruglih stolova, sudjelovanja u TV i radio emisijama, izdavanje letaka, brošura i ostalih informativnih materijala.

  -organizirano savjetovanje i podrška potrošačima u rješavanju konkretnih potrošačkih problema.

Udruženje može samostalno konkurirati samo sa jednim projektom. Financiranje projekta je ograničeno do iznosa od 10.000,00 KM. Ukoliko udruženje dostavi više od jedne prijave za projekte neće se uzeti u razmatranje niti jedna od njih.

CILJEVI:

1.Stvaranje i poboljšanje uvjeta za rad udruženja kroz sufinanciranje režijskih troškova.

2.Financijskom podrškom omogućiti provođenje projekata informiranja i edukacije potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica, okruglih stolova, sudjelovanja u TV emisijama, izdavanja informativnih letaka, brošura i ostalih informativnih materijala, kao i savjetovanje i podrška potrošačima u rješavanju pritužbi ili sporova sa trgovcima i/ili davaocima usluga.

PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrirana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 32/01).

Prijavu za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu.

Prijavu za projekt mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine u području za koje prijavljuju projekt.

Udruženja mogu svoje prijedloge projekata kandidirati pojedinačno ili u suradnji sa drugim udruženjima, kao zajednički projekt. Kod zajedničkog projekta mora se jasno definirati udruženje koje je nositelj projekta i sudionici u projektu.

Projekti koji su financirani iz drugih izvora mogu biti kandidirani za sufinanciranje na temelju ovog Javnog poziva, u skladu sa točkom VIII. Odluke o kriterijima i postupku financiranja i sufinanciranja neprofitnih organizacija – udruženja potrošača. (Sl. novine Federacije BiH broj 41/15).

Pravo prijave po ovom Javnom pozivu nemaju udruženja koja nisu ispunila obaveze po osnovu ugovora o dodjeli financijske podrške za provođenje projekata koje je odobrilo Federalno ministarstvo trgovine za prethodnu godinu.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama.

Podatke o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na navedeni javni poziv, kriterijima, financiranju, troškovima, načinu slanja mogu se preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva trgovine.

Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva donosi Federalni ministar trgovine.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na službenoj web stranici Federalnog ministarstva trgovine www.fmt.gov.ba  i u Službenim novinama Federacije BiH.

Izvor: www.fmt.gov.ba

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search