Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Nastavak konsultacija sa civilnim društvom o prijedlozima akcija u okviru Programa Višedržavne IPA II za 2020. godinu

Europska komisija je izradila kratke verzije prijedloga akcija (one-pagers) koje se kandidiraju za financiranje iz programa Višedržavna IPA II za 2020. godinu. Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH/Ured državnog IPA II koordinatora objavljuje prijedloge akcija s ciljem prikupljanja komentara organizacija civilnog društva.

Svim planskim i programskim aktivnostima koje se tiču Višedržavne IPA II direktno upravlja Europska komisija. To znači da ne postoji definirana nacionalna alokacija sredstava za pojedinačnu zemlju korisnicu Višedržavne IPA II, već se sredstva koriste na način koji će omogućiti najefikasnije dostizanje postavljenih ciljeva gledano regionalno.

Svoje prijedloge i komentare možete dati na prijedloge akcija (one-pagers) koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=21741&langTag=hr-HR

Program Višedržavne IPA II vodi Europska komisija, koja je nadležna za planiranje, programiranje, provedbu i praćenje provedbe programa.

Podrška kroz program Višedržavne IPA II se usmjerava prema oblastima u kojima se očekuju slični ili zajednički napori više zemalja, odnosno, gdje će ulaganje sredstava proizvesti pozitivan utjecaj u više zemalja. Akcije su zamišljene tako da budu komplementarne akcijama koje se programiraju kroz proces nacionalnog programiranja u svakoj državi korisnici programa IPA II, a na temelju prioriteta koji su određeni u Indikativnom strateškom dokumentu za IPA II za BiH, te da ih dodatno ojačaju podrškom kroz regionalnu suradnju.

Svoje komentare i sugestije na prijedloge akcija je potrebno dostaviti na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rok za dostavljanje prijedloga i komentara je 10. lipnja 2019. godine. Poželjno je da komentari budu napisani na engleskom jeziku.

Izvor: http://www.dei.gov.ba

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search