Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Javni poziv za raspodjelu preostalog dijela sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama – Potpora udruženjima potrošača u FBiH za 2019. godinu

Objavljen je Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača u Federaciji BiH utvrđuje uvjete i način raspodjele preostalih sredstava namijenjenih za unaprjeđenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2019. godinu za provođenje projektnih aktivnosti u oblasti informiranja i edukacije potrošača.

Javni poziv se raspisuje za projekte informiranja i edukacije potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz sljedeću temu:

  • Provođenje Zakona o zaštiti potrošača i drugih propisa od značaja za ekonomske interese potrošača – aktualno stanje u Federaciji BiH.

Udruženje može samostalno konkurirati samo sa jednim projektom. Financiranje projekta je ograničeno do iznosa od 7.698,80 KM. Ukoliko udruženje dostavi više od jedne prijave projekta neće se uzeti u razmatranje niti jedna od njih.

Cilj poziva je da se financijskom podrškom omogući provođenje projekata informiranja i edukacije potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica, okruglih stolova.

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrirana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 32/01).

Prijavu za projekt mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje dvije godine u području za koje prijavljuju projekt.

Udruženja mogu svoje prijedloge projekata kandidirati pojedinačno ili u suradnji sa drugim udruženjima, kao zajednički projekt. Kod zajedničkog projekta mora se jasno definirati nositelj projekta i sudionici u projektu.

Pravo prijave po ovom Javnom pozivu nemaju udruženja koja nisu ispunila obaveze po osnovu ugovora o dodjeli financijske podrške za provođenje projekata koje je odobrilo Federalno ministarstvo trgovine za prethodnu godinu.

Prijave po ovom Javnom pozivu trebaju biti uvezanih i numeriranih strana, tako da čine jednu cjelinu i da se strane ne mogu fizički odvojiti, u suprotnom prijave neće biti razmatrane od strane komisije.

Prijave na Javni poziv se dostavljaju isključivo poštom na adresu:

Federalno ministarstvo trgovine

88000 Mostar,

Ante Starčevića bb (zgrada Vlade FBiH)

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u koverti na kojoj treba naznačiti naziv udruženja uz napomenu:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOG PROJEKTA“ - NE OTVARATI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama i na Internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba.

Podatke o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na navedeni javni poziv, kriterijima, financiranju, troškovima, načinu slanja mogu se preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva trgovine.

Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva donosi Federalni ministar trgovine.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na službenoj web stranici Federalnog ministarstva trgovine www.fmt.gov.ba i u Službenim novinama Federacije BiH.

Izvor: https://www.fmt.gov.ba

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search