Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Održana 1. konstituirajuća sjednica Županijskog odbora za razvoj Županije Zapadnohercegovačke

ZOR 1

U ponedjeljak, 15. lipnja 2020. godine, u organizaciji Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, u Širokom Brijegu održana je 1. konstituirajuća sjednica Županijskog odbora za razvoj Županije Zapadnohercegovačke.

U prvom dijelu sjednice, prisutnim članovima Županijskog odbora za razvoj (ŽOR) uvodno se obratio ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije Ivan Jurilj. Pozdravio je sve članove, te izrazio žaljenje zbog nemogućnosti održavanja sjednice ranije zbog pandemije bolesti COVID-19.

Nakon toga je usvojen Poslovnik o radu Županijskog odbora za razvoj Županije Zapadnohercegovačke.

Stručna suradnica za planiranje razvitka i upravljanje razvitkom u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije Ivana Pešorda je pobliže predstavila svim članovima ovog tijela Nacrt Godišnjeg izvješća o razvoju sa izvješćem o provedbi Strategije za 2019. godinu.

ZOR 2

Nadalje, gosp. Jurilj je predstavio tijek  i metodologiju izrade Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021.-2027.godine., kao i već odrađene aktivnosti po pitanju izrade  strateške platforme, koja se sastoji od socioekonomske analize, SWOT analize, vizije i strateških ciljeva. Analiza stanja je u tijeku izrade na temelju prikupljenih podataka, koji su jednim dijelom i  dio Godišnjeg  izvješća o razvoju sa izvješćem o provedbi Strategije za 2019. godinu. Važan dio ovoga procesa jesu i radne skupine unutar  Županijskog obora za razvoj, i to tri radne skupine: gospodarski razvoj, društveni razvoj te okoliš i infrastruktura.  Također je predstavio dio koji se odnosi na radionice i okrugle stolove planirane kroz teme:  gospodarstvo, turizam, socijalno osjetljive skupine i nevladin sektor, koje će imati ulogu i tematskih radnih skupina. Predstavio je planirane daljnje korake u izradi dokumenta kao i mogućnost aktivnog uključivanja svih potrebnih aktera u proces izrade.

U posljednjem dijelu sjednice gosp. Jurilj je predstavio pet projektnih prijedloga za dodjelu poticajnih sredstava koji  se vrši na temelju rezultata procjene kapaciteta za upravljanje razvojem. Financijska podrška u sklopu ILDP-a se dodjeljuje partnerskim županijama koje su najuspješnije u uvođenju sustavnog pristupa upravljanju razvojem. Naime, ILDP je za predstavnike županija proveo dva ciklusa obuka za pripremu i realizaciju prijedloga projekata, te uspostavio sustav mjerenja ostvarenog napretka JLS i županija u provođenju procesa strateškog planiranje i upravljanja razvojem. Osnovni cilj uspostave sustava mjerenja ostvarenog napretka je dodatni poticaj partnerima  na ulaganje dodatnih napora u pogledu uspostave sustavnih rješenja za upravljanje razvojem. Inicijalnu selekciju potencijalnih projekata, koji odgovaraju kriterijima ILDP-a, proveo je  Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, koji ima ulogu JURA-e, a na osnovu relevantnog akcijskog plana, na način da je identificirao pet projektnih ideja koje odgovaraju definiranim kriterijima, iste je razradio u koncept projektne ideje te dostavio Komisiji za odabir projekata na rangiranje i odabir projekta za financijsku podršku. U slučaju Županije Zapadnohercegovačke to je Županijski odbor za razvoj.  Pored potrebe da je svaki predloženi projekt dio relevantnog akcijskog plana ili predstavlja odgovor na zdravstvene, socijalne i ekonomske poteškoće izazvane pandemijom Covid-a 19, potrebno je da projekt ima i osiguranu financijsku podršku od strane županije. Potrebno je imati u vidu da financijski doprinos ILDP-a iznosi 80.000 USD. Za ocjenu projektnih ideja, svaki član komisije je koristio tabelu za rangiranje, kako bi se svaki projekt ocijenio individualno i kako bi se osiguralo da su odabrani projekti za implementaciju zadovoljili potrebne kriterije.

Kraj službenog dijela sjednice je bio predviđen za raspravu između članova o sadržaju koji su dobili putem prezentacije, ali i o svim pitanjima koji su vezani za područje djelovanja ovog tijela.

ZOR 1

Podsjetimo, Županijski odbor za razvoj (ŽOR) za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke je savjetodavno i operativno tijelo u procesu upravljanja razvitkom, kojeg čine 31 član iz tijela županijske uprave, jedinica lokalne samouprave, kao i nevladinog i privatnog sektora u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Više o zadacima i ulozi navedenog tijela te o članovima možete pronaći na službenoj web stranici Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije www.eui-zzh.ba 

© Copyright 2021 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search