Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

24. poziv za dostavljanje aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za europske integracije BiH - Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen 24poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

U sektorima energije, zaštite okoliša, socijalnom sektoru i digitalnoj infrastrukturi nema ograničenja za apliciranje (ukoliko su aplikacije u skladu sa općim uvjetima za apliciranje za WBIF, navedenim ispod), dok su u sektoru transporta moguće samo aplikacije koje se odnose na Indikativno proširenje Osnovne (Core) TEN-T mreže. 

Opći uvjeti za apliciranje za WBIF:

- Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan sa investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Europska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Europska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Europe-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, Svjetska banka, te Francuska razvojna agencija-AFD), uz razmotrene financijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konzulirana pri izradi grant aplikacije; 

- Zbog financijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konzultiranje relevantnih ministarstava financija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekt (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Rok za dostavljanje prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 31. srpanj 2020. godine. Krajnji rok za dostavljanje bh. aplikacija Europskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 4. rujna 2020. godine

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, se nalazi u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu

Vodič za Investicijski okvir za Zapadni Balkan je moguće preuzeti ovdje.   

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF Ured u BiH:

E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izvor: dei.gov.ba

© Copyright 2021 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search