Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Objavljeni javni pozivi: Transferi za projekte mladih, kulture, sporta

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: Javni pozivi i konkursi  ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Rok za dostavljanje prijava je 13. 07. 2020. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta 
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koferti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

Izvor: http://fmks.gov.ba/stara/ 

© Copyright 2021 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search