Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Objavljen javni poziv: Vlada FBiH sufinancira projekte jedinica lokalne samouprave

Vlada Federacije BiH će sufinancirati projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Poziv za podnošenje prijava već je objavljen i odnosi se na realizaciju projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za jednice lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini kao i financijsku pomoć proračunima gradova i općina za financiranje tekućih rashoda u cilju osiguranja funkcioniranja ovih nivoa vlasti.

Kako je navedeno u pozivu gradovi i općine se mogu prijaviti za projekte iz sljedećih oblasti: putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.); komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.); objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječija igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.); ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.); financijska pomoć proračunima gradova i općina za financiranje tekućih rashoda.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti sve jedinice lokalne samouprave, a prednost će imati projekti koji su visokog stupnja zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave te direktno doprinose boljoj kvaliteti života.

Maksimalna vrijednost financiranja po svim projektima za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 900.000 KM.

Javni poziv ostaje otvoren do 14.07.2020.godine.

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search