Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Poziv jedinicama lokalne samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u fazi II projekta "JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BiH"

Projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ – Faza II, je zajednički projekt Vlade Švicarske i Vlade Švedske, koji podržava, facilitira i provodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova.

Pored partnerstva sa ključnim institucijama, projekt će usko surađivati i mentorirati odgovorne partnere (OCD-ove) kao ko-implementatore konkretnih aktivnosti.

Poziv za podnošenje prijava jedinicama lokalne samouprave i pripadajućim mjesnim zajednicama u implementaciji druge faze projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (MZs)” će trajati od 2020-2024.

Cilj ovog javnog poziva je izbor 17 novih jedinica lokalne samouprave (JLS) i pripadajućih 85 mjesnih zajednica (MZ) koje će sudjelovati  u projektu i implementirati aktivnosti koje vode većem demokratskom sudjelovanju građana/ki, poboljšanju lokalne infrastrukture i revitalizaciji lokalnih zajednica kao demokratskog prostora za građanske inicijative.

Gdje se podnose aplikacije za prijavu?

Kompletan paket dokumenata treba dostaviti u koverti na kojoj će biti napisano: Poziv za dostavljanje prijava od jedinica lokalne samouprave i mjesnih zajednica kojima izražavaju interes za sudjelovanje u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ Faza II, na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda

UN House, “Zmaja od Bosne” b.b., 71000 Sarajevo

Bosna I Hercegovina

Rok za podnošenje prijava je 10.08 2020. godine

 

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search