Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Objavljen prvi EU4Agri javni poziv vrijedan 3 miliona km za dodjelu bespovratnih sredstava

Projekt Europske unije EU4Agri objavio je javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i  na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije, i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članice holdinga.

Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 60.000 do 300.000 KM (bez PDV-a), te mora osigurati vlastito sufinanciranje od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2020. godine do 15:00 sati.

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Informacije o načinu popunjavanja i dostavljanju prijave, te potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranici UNDP-a na sljedećem linku: 

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/eu4agriprvijavnipoziv.html

EU4Agri je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20,25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search