Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Konferencija za mlade iz zemalja Zapadnog Balkana: We Share the European Goals and Values (WBYC’21)

Cilj ove konferencije je stvoriti platformu za mlade, studente i nedavno diplomirane studente umjetnosti, humanističkih, društvenih i tehničkih znanosti za procjenu, istraživanje i promicanje EU vrijednosti ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine zakona i ljudskih prava. Budućnost mladih na Zapadnom Balkanu zasigurno je u EU stoga će im na ovoj konferenciji biti omogućeno da doprinesu promicanju mira, individualne dobrobiti, slobode, pravde, socijalne uključenosti, održivog razvoja, znanstvenog i tehnološkog napretka, gospodarske suradnje i trgovine te poštivanju zajedničkih vrijednosti i principa EU. Izlagači na konferenciji se potiču da istraže interdisciplinarnu temu kako bi procijenili perspektive i izazove Zapadnog Balkana na putu ka EU.

Konferencija traži sudjelovanje mladih iz cijelog svijeta kako bi razmijenili svoje ideje i iskustva u intelektualno poticajnom akademskom okruženju na Međunarodnom sveučilištu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Temeljni cilj konferencije je pružiti studentima obrazovno iskustvo koje ih priprema za budućnost.

Program je namijenjen studentima dodiplomskih i diplomskih studija humanističkih, društvenih i tehničkih znanosti, kao i svježim diplomcima koji već rade u javnom i privatnom sektoru i koji su zainteresirani za razvoj svog znanja i stručnosti u temama koje nudi WBYC’21.

Organizatori Konferencije pozivaju mlade na online prijave napisane na službenim jezicima Bosne i Hercegovine i / ili engleskom jeziku koje su usko povezane s područjima navedenim u pozivu za radove. Sažeci ne smiju prelaziti 250 riječi i moraju jasno naznačiti problem, ciljeve, metode istraživanja, rezultate i zaključke. Predani sažeci se moraju raditi prema postavljenom formatu. Sažeci koji premašuju ograničenje broja riječi ili uključuju grafiku i tablice biti će odbačeni.

Autorima se također savjetuje da lektoriraju svoje sažetke jer će se sažeci reproducirati iz internetske prijave. Svaka pogreška u pravopisu, gramatici ili podacima pojavit će se online ili u printanoj formi.

Studenti se pozivaju da sažetak i biografiju pošalju na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do 22. ožujka 2021. godine. Biografija ne smije biti duža od 120 riječi. Svi sudionici trebaju biti svjesni da prijavljivanje sažetaka ne garantira uključivanje u program.

Prednost sudjelovanja na konferenciji je potvrda o sudjelovanju od organizatora.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Sve troškove pokrivaju organizatori, uključujući troškove izdavanja.

Budući kandidati trebaju sažetak (zajedno s biografijom) i radove poslati na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Rezultati postupka odabira poslati će se e-poštom, u roku od 10 radnih dana od primitka prijave.

U nastavku su navedeni datumi:

  1. ožujka 2021. - Podnošenje sažetka
  2. travnja 2021. - Podnošenje cjelovitog rada
  3. svibnja 2021. - Dan konferencije

Za više informacija posjetite njihovu službenu web stranicu https://bsc.ius.edu.ba/content/call-papers-western-balkans-youth-conference-we-share-european-goals-and-values-wbyc21-0

© Copyright 2021 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search