Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Vijesti

Cilj Programa kulturnih grantova Veleposlanstva SAD-a u Bosni i Hercegovini je podrška programima koji dijele bogatstvo i raznolikost američke kulture sa javnošću u Bosni i Hercegovini, te promiču međusobno razumijevanje i kulturni dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.

Veleposlanstvo Njemačke u Sarajevu podržava zanimljive i održive projekte iz područja kulture u Bosni i Hercegovini tijekom 2019. godine, odnosno rado podržava projekte, koji na originalan način prikazuju razne aspekte njemačke kulture. Institucije i udruženja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini mogu predati zahtjev za financijsku podršku za projekte iz područja kulture.

© Copyright 2019 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search