Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Široki Brijeg - najava sastanaka o stanju turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj

world tourism day 2 370 x 370

 

U povodu obilježavanja Svjetskog dana turizma u petak će se u Širokom Brijegu održati sastanak u okviru kojeg će se predstaviti pregled trenutnog stanja u sektoru turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj (zakonodavni, institucionalni i strateški okvir), kao i planirane aktivnosti u sektoru turizma.

 

Na ovom sastanku predstaviti će se i financijska shema za poticaj razvoja turističkih sadržaja i usluga uvezivanja aktera u turizmu, a sve u cilju kreiranja turističkih paketa.

Radni sastanak će se održati u petak, 27. rujna 2019. godine, s početkom  u 13 sati, u restoranu “Kod Čolića” (Kranjčevićeva 25, Široki Brijeg).

Cilj radnog sastanka je stvoriti preduvjete za razvoj turističkih paketa vezanih za aktivni turizam na području Županije Zapadnohercegovače. Ovaj radni sastanak  je podržan od strane projekta MarketMakers, koji je dio napora Švicarske vlade za pomoć Bosni i Hercegovini u razdoblju prema europskim integracijama, a čine ga konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o., MarketMakers i Ured Vlade Županije Zapadnohercegovače za europske integracije koji su opredijeljeni podržati javni i privatni sektor u cilju usmjeravanja investicija iz javnog sektora  i uspostavljanja regulacijskog okvira za podršku sustavnim promjenama u razvoju turizma.

Konkretno, izgradnja i brendiranje Županije Zapadnohercegovačke, kao ruralnog/outdoor turističkog odredišta usmjerena je na sljedeće avanture; penjanje po stijenama, canyoning, planinarenje i vožnja bicikla, seoska domaćinstva i iskustva kampiranja.

Obilježavanjem  Svjetskog dana turizma želi se podići svijest o važnosti utjecaja turizma na zemlje i zajednice širom svijeta, kao i o njegovoj društvenoj, kulturološkoj, političkoj, te ekonomskoj vrijednosti.

© Copyright 2020 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search