Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14.
88220 Široki Brijeg

RAZMJENA MLADIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA IZ BiH U OKVIRU PROGRAMA „EU SHEMA ZA MLADE DRŽAVNE SLUŽBENIKE U BiH“

razmjena vesna 1

U Županiji Zapadnohercegovačkoj od 11. do 13. svibnja borave četiri mlada državna službenika iz institucija iz cijele Bosne i Hercegovine. Posjeta se održava u okviru programa pod nazivom EU Shema za mlade državne službenike iz Bosne i Hercegovine, koji financiraju Europska unija I British Council.

Kao i prethodne godine, domaćin posjeta je Ured Vlade ŽZH za europske integracije, a u okviru posjete planirani su sastanci s tijelima javne uprave na županijskoj i gradskoj razini, HERAG-om te privatnim sektorom. Tema sastanaka ove godine je “Sukob interesa i diskriminatorni tretman kao dio problema integriteta u javnoj nabavi u BIH”, gdje su županijski predstavnici imali priliku podijeliti svoja iskustva te dobre i loše prakse u tom kontekstu.

Mladi državni službenici dolaze iz sljedećih institucija: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Vlade Republike Srpske- Sara Dojčinović, Odjeljenje za europske integracije I međunarodnu suradnju Vlade Brčko distrikt BiH- Selma Ikanović, Republička uprava za inspekcijski nadzor Republika Srpska- Željka Kočić te Odjeljenje za europske integracije i međunarodnu suradnju Vlade Brčko distrikt BiH- Valentina Novaković Kuč.

Program razmjene unutar Bosne i Hercegovine služi kao platforma za praktičnu razmjenu informacija među sudionicima programa, omogućavajući im da uče u okruženju institucija domaćina.

razmjena vesna

© Copyright 2024 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search