Tel: +387 39 703-100
Fax: +387 39 852-233

Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg

Info o urgetnom fondu Instituta za razvoj mladih KULT

Institut za razvoj mladih KULT povremeno raspolaže urgentnim fondom za organizacije civilnog društva.

Potencijalni korisnici mogu popuniti obrasce za urgentni fond na linku OVDJE. Institut u roku od 30 dana od dana prijave, donosi odluku. U slučaju otvorenja pregovora za financiranje, Institut ima pravo zatražiti od aplikanta da unaprijedi aplikaciju. Aplikanti koji uđu u proces otvorenja pregovora s Institutom, imaju obavezu proći pojednostavljenu ili proširenu predgrantovsku reviziju, u zavisnosti od visine granta (do 5.000 KM – pojednostavljena predgrantovska revizija; iznad 5.000 KM – proširena predgrantovska revizija). Maksimalno mogući iznos tražen od Instituta po urgentnom fondu je 10.000 KM, a rok za implementaciju granta je do jedne godine.

Cilj ovog fonda je unaprjeđenje položaja mladih i omladinskog sektora u BiH. Žele podržati konkretne projekte i programe koji podržavaju razvoj sektora, provedbu postojeće legislative za mlade, sudjelovanje i uključivanje mladih, aktivizam, jačanje organizacija, te generalno podržati mlade u razvoju. Istovremeno svjesni su da jedan dio novih izazova u omladinskom sektoru dolazi i sa trenutnim stanjem pandemije i posljedica iste. Vjeruju da bi upravo ovi izazovi mogli biti novi momenti u sektoru. 

Ukoliko smatrate da imate potrebu za ovim fondom budite slobodni predložiti projekte.

Izvor: http://mladi.org/v2/bs/

© Copyright 2021 Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.
All Rights Reserved.

Search